Uitslag enquête opleiders

De uitslag van de enquête van de opleiders is een beknopte weergave van de resultaten. In de eindrapportage vindt een volledige beschrijving plaats van de uitslag van de enquête.

De enquête

De enquête voor de opleiders bestond uit de volgende vragen:

 1. Welke massagelotions gebruikt u in de opleiding?
 2. Is er een relatie tussen de gebruikte massagelotions en de opleiding?
 3. Waarom heeft u gekozen voor de massagelotions die u gebruikt in uw opleidingen?
 4. Hoe lang werkt u al met de huidige massagelotions?
 5. Welke massagelotions heeft u daarvoor gebruikt?
 6. Mogen uw cursisten zelf hun massagelotion kiezen voor gebruik tijdens de lessen?
 7. Adviseert u uw cursisten om bepaalde massagelotions te gebruiken?
 8. Bent u voldoende geïnformeerd over de kwaliteit van de massagelotions die u in uw opleidingen gebruikt?
 9. Geeft u voorlichting aan uw cursisten over de diverse massagelotions die erop de markt zijn?
 10. Welke feedback krijgt u van uw cursisten over de massagelotions die u gebruikt in uw opleidingen?
 11. Verkoopt u de massagelotions aan uw studenten?
 12. Hoeveel liter massagelotion gebruikt u ongeveer per jaar?

Benadering

Een google search is uitgevoerd om opleiders te vinden, die vervolgens via e-mail zijn benaderd. Bij uitgebleven respons is nog een herinnering verstuurd.

Respons

Er zijn 4 enquêtes ingevuld. Dit geeft een niet representatief beeld. We geven in het kort de resultaten weer.

Resultaten

Welke massagelotions gebruikt u bij uw opleidingen?

Er zijn in totaal 8 verschillende producten aangemeld, waarvan één vermelding van een mandje met tussenproducten.

Producten:
Fysioline massage lotion, Chemodol, Naqi Sport, Naqi Ultra, Naqi Relax, Speciaal gemaakte kruidenolie, Toco Tholin, dr. Hauschka

Is er een relatie tussen de gebruikte massagelotions en de opleiding?

Drie respondenten gaven aan dat er geen relatie was met de soort massage. Een respondent noteert expliciet de relatie per massagelotion.
Te weten:

 • NAQI Massagelotion Sport: Opleiding sportmassage;
 • NAQI Massagelotion Ultra: Opleiding Wellnessmassage, Ontspanningsmassage en Voetreflexmassage;
 • NAQI Massagelotion Relax: Opleiding Wellnessmassage en Ontspanningsmassage.
Reden van gebruikte producten

Een veelvoud van reden wordt opgegeven, goed scoort kwaliteit (3x), het neutraal zijn, de natuurlijke ingrediënten, parabenen vrij zijn, geur en afwezigheid van allergische reacties

Hoe lang werkt u al met de huidige massagelotions?

Het tijdvak van gebruik wordt niet voor alle producten opgegeven. Genoteerd werd: vanaf het begin, een aantal jaren, 3 jaar en 15 jaar.

Welke massagelotions heeft u daarvoor gebruikt?

Hier alleen de producten meegenomen, die niet in de lijst van gebruikte producten voorkwamen.
Chemodol (2x), Volatile amandel olie (1x), en een aantal onduidelijk omschreven producten worden nog genoemd.

Mogen uw cursisten zelf hun massagelotion kiezen voor gebruik tijdens de lessen?

Via een vaste keuze optie konden de respondenten kiezen “Ja” of “Nee”, indien geen keus gemaakt is, dan wordt “Niet geselecteerd” genoteerd.

 • Ja 2
 • Nee 2
 • Niet geselecteerd 0
Adviseert u uw cursisten om bepaalde massagelotions te gebruiken?

Alle respondenten geven aan dat de cursisten in deze geadviseerd worden.

Bent u voldoende geïnformeerd over de kwaliteit van de door u in uw opleidingen gebruikte massagelotions?

Via een vaste keuze optie konden de respondenten kiezen “Ja” of “Nee”, indien geen keus gemaakt is, dan wordt “Niet geselecteerd” genoteerd.
Alle respondenten geven aan dat er voldoende informatie over de kwaliteit is gegeven.

Geeft u voorlichting aan uw cursisten over de diverse massagelotions die erop de markt zijn?

Via een vaste keuze optie konden de respondenten kiezen “Ja” of “Nee”, indien geen keus gemaakt is, dan wordt “Niet geselecteerd” genoteerd.
Alle respondenten geven voorlichting over producten.

Welke feedback krijgt u van uw cursisten over de massagelotions die u gebruikt in uw opleidingen?

De respondenten noteerden het volgende:

 • “Goede feedback, een enkeling is allergisch. Daarvoor bestel ik apart Volatile Amandel olie. “
 • “De meeste cursisten hebben nog nooit gewerkt met massagetussenstoffen. Zij leren dus masseren met de tussenstof, die ze van de opleiding krijgen. In de loop van de cursus maken ze wel kennis met andere massagetussenstoffen.”
 • “Lekker en werkt prettig.”
 • “Goed van kwaliteit”
Verkoopt u zelf massagelotions aan uw cursisten?

Via een vaste keuze optie konden de respondenten kiezen “Ja” of “Nee”, indien geen keus gemaakt is, dan wordt “Niet geselecteerd” genoteerd.

 • Ja: 2
 • Nee: 2
 • Niet geselecteerd: 0
Hoeveel liter massagelotion gebruikt u ongeveer per jaar?

De vier respondenten antwoordden al volgt:

 • ongeveer 25 liter
 • 50
 • onbekend
 • 35 liter