Uitslag enquête masseurs

De uitslag van de enquête van de masseurs is een beknopte weergave van de resultaten. In de eindrapportage vindt een volledige beschrijving plaats van de uitslag van de enquête.

De enquête

De enquête voor de masseurs bestond uit de volgende vragen:

 1. Welke massagelotions gebruikt u in uw massagepraktijk?
 2. Gebruikt u voor verschillende massagebehandelingen andere massagelotions?
 3. Waarom heeft u gekozen voor de massagelotions die u gebruikt in uw massagepraktijk?
 4. Hoe lang werkt u al met de huidige massagelotions?
 5. Welke massagelotions heeft u daarvoor gebruikt?
 6. Mogen uw klanten zelf hun massagelotion kiezen voor hun massagebehandeling?
 7. Welke feedback krijgt u van uw klanten over de massagelotions die u gebruikt in uw massagepraktijk?
 8. Heeft u bij uw klanten als gevolg van de door u gebruikte massagelotions allergische reacties geconstateerd?
 9. Bent u voldoende geïnformeerd over de kwaliteit van de door u in uw massagepraktijk gebruikte massagelotions?
 10. Mist u nog informatie over de door u gebruikte massagelotions?
 11. Geeft u voorlichting en advies aan uw klanten over de door u gebruikte massagelotions?
 12. Verkoopt u de massagelotions aan uw klanten?
 13. Hoeveel liter massagelotion gebruikt u ongeveer per jaar?

Benadering

Als eerste is een pilot uitgezet naar 10 masseurs. Nadat alle resultaten binnen waren is de enquête nog wat tekstueel aangepast en bekendgemaakt naar het masseurs netwerk. Er is diverse malen aandacht besteed aan deze enquête op de site van masseursnetwerk.

Respons

In totaal (inclusief de pilot) hebben 76 masseurs de enquête ingevuld.

Van de 13 vragen waren er 6 gesloten vragen. Bij de vragen 7, 8, 9, 10, 11 en 12 kon voor de opties Ja en Nee worden gekozen, indien geen keuze was gemaakt, werd “niet geselecteerd” genoteerd.  Bij vraag 13 was er een keuze >25 liter, tussen <5 liter, 10-25 liter en >25 liter, indien geen keuze was gemaakt, werd “niet geselecteerd” genoteerd.  De open vragen waren soms lastig te interpreteren, omdat er soms spellingsfouten voorkwamen, daarom de meest logische waarde genomen.

Resultaten

Welke massagelotions gebruikt u in uw massagepraktijk?
Er zijn in totaal 60 verschillende producten aangemeld, waarvan 47 producten <5x. De producten die meer dan 4 maal genoemd zijn, staan in de onderstaande grafiek.

Overige producten

Blooming naturals
Sportbalsem
Himalaya Herbals
Therme massageolie
Ortho Ease
Ortho Sport
Dragon time
V6 Verbeterde plantaardige olie
Relaxation
Olijfolie
Walnootolie
Cosimed massageolie Amyris Lavendel
Cosimed massageolie harmonie
Cosimed Hot Stone massageolie
Rowo basis olie
Sint Jans olie
Chi massage olie
Bio-Argan oil
Farfalla
Bio-Avocado oil
perskindol
Anti cellulite olie
Zonnebloem olie
S.P.A. lotion
Aloe Heat lotion
Duizend bloemen olie
Argan Rozen olie
Johannes Olie Sano
Chemovine

Gebruikt u voor verschillende massagebehandelingen andere massagelotions?

Dit item is door de respondenten heel gevarieerd ingevuld. Alle triviale vormen zoals “soms” “meestal” of waar geen duidelijk “ja” of “nee” staat, geteld als ja of nee als dat uit de context bleek. 57 respondenten geven aan een relatie met de behandeling en 19 respondenten geven geen relatie aan. Een aanvullende uitleg is gegeven door 26 respondenten.

Waarom heeft u gekozen voor de massagelotions die u gebruikt in uw massagepraktijk?

Een veelvoud van reden wordt opgegeven, goed scoort de prijs/kwaliteitsverhouding (9x) en ervaring na uitproberen van verschillende producten.

Hoe lang werkt u al met de huidige massagelotions?

Het tijdvak van gebruik wordt niet voor alle producten opgegeven. Alle waarden omgezet naar jaar, met soms meerdere opgaven per respondent.De gemiddelde tijd dat producten gebruikt worden was 4,35 jaar met een spreiding van 0,25 tot 15 jaar. Gemist wordt de tijd dat de masseur al als masseur werkzaam is, dat heeft nl invloed op de gebruikstijd.

Welke massagelotions heeft u daarvoor gebruikt?

Hier alleen de producten meegenomen, die niet in de lijst van gebruikte producten voorkwamen.
Chemodol wordt regelmatig genoemd als eerder gebruikt (19x).
Toco Tholin (3x), Naqi (2x) en een aantal onduidelijk omschreven producten, worden nog genoemd.
36 Respondenten hebben geen wijziging doorgegeven.

Mogen uw klanten zelf hun massagelotion kiezen voor hun massagebehandeling?

Via een vaste keuze optie konden de respondenten kiezen “Ja” of “Nee”, indien geen keus gemaakt is, dan wordt “Niet geselecteerd” genoteerd.
Ja 27
Nee 44
Niet geselecteerd 5

Welke feedback krijgt u van uw klanten over de massagelotions die u gebruikt in uw massagepraktijk?

Vrijwel alle respondenten geven de ervaring van cliënten aan. Een aantal heeft aangegeven geen feedback te ontvangen.

Heeft u bij uw klanten als gevolg van de door u gebruikte massagelotions allergische reacties geconstateerd?

Via een vaste keuze optie konden de respondenten kiezen “Ja” of “Nee”, indien geen keus gemaakt is, dan wordt “Niet geselecteerd” genoteerd.
Ja 3
Nee 71
Niet geselecteerd 2

Bent u voldoende geïnformeerd over de kwaliteit van de door u in uw massagepraktijk gebruikte massagelotions?

Via een vaste keuze optie konden de respondenten kiezen “Ja” of “Nee”, indien geen keus gemaakt is, dan wordt “Niet geselecteerd” genoteerd.
Ja 42
Nee 31
Niet geselecteerd 3

Mist u nog informatie over de door u gebruikte massagelotions?

Dit punt is heel variabel ingevuld. Enkele respondenten willen meer weten over kwaliteit en risico’s.

Geeft u voorlichting en advies aan uw klanten over de door u gebruikte massagelotions?

Via een vaste keuze optie konden de respondenten kiezen “Ja” of “Nee”, indien geen keus gemaakt is, dan wordt “Niet geselecteerd” genoteerd.
Ja 48
Nee 27
Niet geselecteerd 1

Verkoopt u de massagelotions aan uw klanten?

Via een vaste keuze optie konden de respondenten kiezen “Ja” of “Nee”, indien geen keus gemaakt is, dan wordt “Niet geselecteerd” genoteerd.
Ja 6
Nee 68
Niet geselecteerd 2

Hoeveel liter massagelotion gebruikt u ongeveer per jaar?

Via een vaste keuze optie konden de respondenten kiezen voor verschillende groepen “<5 liter”, “5-10 liter”, “10-25 liter” of “>25 liter”, indien geen keus gemaakt is, dan wordt “Niet geselecteerd” genoteerd.
<5 liter 32
5-10 liter 26
10-25 liter 13
>25 liter 2
Niet gesel. 3