Regelgeving

Massagelotions worden beschouwd als cosmetische producten. Daarom moeten ze voldoen aan de Europese regels voor cosmetica.

In de Europese verordening nr. 1223/2009 is hiervoor de volgende definitie opgenomen:

Alle stoffen of mengsels die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met de delen van het menselijke lichaamsoppervlak (opperhuid, beharing, haar, nagels, lippen en uitwendige geslachtsorganen) of met de tanden en kiezen en de mondslijmvliezen, met het uitsluitende of hoofdzakelijke oogmerk deze te reinigen, te parfumeren, het uiterlijk ervan te wijzigen en/of voornoemde lichaamsdelen te beschermen of in goede staat te houden of lichaamsgeuren te corrigeren.

De verordening stelt eisen aan:

  • etikettering
  • kwaliteit
  • veiligheid
  • verantwoording.
  • de producent.

Op de EU site is het document terug te vinden op https://tinyurl.com/h7tfq8h

De titel van het document is: CELEX_02009R1223-20160812_NL_TXT.pdf.
Hierbij staat 20160812 voor de versiedatum.