Massagelotions

Doel van  het onderzoek

Met het onderzoek wil Masseurs Netwerk Nederland de beroepsgroep kwalitatief verantwoorde informatie verstrekken over massagelotions. Hiermee kan de professionele masseur een verantwoorde afweging maken in zijn/haar keuze voor het gebruik van massagelotions in de massagepraktijk.

In het onderzoek zullen de zuivere plantaardige (etherische) oliën niet worden meegenomen. De verwachting is dat de massagelotions, als samengestelde producten, een constante – en een betere batch-to-batch kwaliteit hebben dan zuivere plantaardige (etherische) oliën . De natuurlijke producten zijn immers wisselend van kwaliteit, omdat oorsprong, oogstjaar en ras invloed hebben op de kwaliteit van deze producten.

Het onderzoek zal bestaan uit de volgende delen:

  • het uitzetten van enquêtes naar de actoren in de beroepsgroep (masseurs, opleiders en producenten)
  • het analyseren van de enquête resultaten
  • het op grond van de uitkomsten van de analyse van de resultaten selecteren van de massagelotions voor het onderzoek
  • het aankopen van de massagelotions
  • het opvragen van relevante gegevens bij de producent van of de verantwoordelijke organisatie voor distributie van de geselecteerde massagelotions in Nederland
  • het onderzoek naar specifieke kwaliteitsaspecten van de massagelotions alsmede conformiteit met de relevante wet- en regelgeving.

De resultaten van het onderzoek zullen worden vastgelegd in een onderzoeksrapport.