Keurmerken

Er zijn vele (> 10) keurmerken voor cosmetica. Deze keurmerken richten zich op verschillende aspecten van de producten, zoals gebruikte grondstoffen, productie, gebruik en afval.
Enkele voorbeelden van dergelijke keurmerken zijn: Ecocert, RSPO, EU Ecolabel, NaTrue en Cosmebio.

De keurmerken stellen allemaal verschillende eisen aan deze aspecten of richten zich slechts op enkelen daarvan.
Een keurmerk kan zich ook specifiek op gebruikte grondstoffen richten, zodat er geen certificatie is voor productie van een eindproduct (mengsel, lotion).
Bij de kreet “Bio” kan je er niet zondermeer vanuit gaan dat alle ingrediënten van biologische oorsprong zijn. Het keurmerk Cosmebio heeft bijvoorbeeld twee variaties, te weten “Bio” en “Eco”. “Bio” betekent hier dat minstens 95% van de plantaardige ingrediënten biologische zijn en dat minstens 10% van alle ingrediënten biologisch moet zijn.

NaTrue hanteert een systeem met 3 categorieën in de vorm van sterren (1 ster, 2 sterren en 3 sterren). In dit systeem worden weer heel andere normen gehanteerd.
Een aspect wat niet alle keurmerken meenemen in hun beoordeling, is het gebruik van dierproeven voor de producten. Het kan soms zijn dat een keurmerk het gebruik van dierproeven niet toestaat, maar juist wel toestaat als het in een land wettelijk verplicht is om dierproeven te gebruiken om de veiligheid van producten aan te tonen.
Een aantal keurmerken eist dat tijdens de productie de veiligheid van productiemedewerkers gewaarborgd moet zijn. Alle gebruikte producten komen na gebruik op enigerlei wijze weer als afval in het milieu, daarom worden die aspecten soms ook meegenomen.

Een goed keurmerk zal het volgende in de certificerings eisen opnemen:

  • Eisen m.b.t. grondstoffen, veiligheid bij productie, diervriendelijkheid, milieubelasting
  • Een onafhankelijke certificeringsinstantie voor het uitvoeren van audits
  • Regelmatige audits
  • Een klachtenprocedure.

Het komt af en toe voor dat producenten een ‘eigen’ keurmerk voeren voor hun cosmeticalijn. Een dergelijk keurmerk heeft geen enkele waarde, omdat er geen onafhankelijke controle is.

Wil je echt weten wat een keurmerk aan eisen stelt, dan is een bezoek aan de website van de certificeerder van het betreffende product noodzakelijk.